כניסה לחשבונך
טפסים

טפסים

 

-----------------
-----------
הצטרפות לקופת גמל
הצטרפות לקרן השתלמות
טופס הצטרפות להשתלמות פלוס

הצטרפות                          
הצטרפות לקמ"פ
הצטרפות לקופת דמי מחלה
הצטרפות לקופת פנסיה תקציבית
העברה                             
 
העברה בין המסלולים
> העברת כספי פיצויים לפי תיקון 190

העברה
העברה בין מסלולים

 

מוטבים
הצהרת מוטבים- לצורך חוק איסור הלבנת הון
שינוי/ עדכון מוטבים

הצהרה בדבר פיטורי עובד
הצהרה- הראל
הצהרה- עתידית


הלוואה
טופס בקשת הלוואה


עדכון פרטים
 עדכון פרטים אישיים
טופס ייפוי כח לקבלת מידע צד ג'
>  הסכמה לקבלת דוחות  בדואר אלקטרוני

 


משיכה
משיכה מקופה מרכזית לפיצויים
משיכה מקופה מרכזית לפנסיה תקציבית
משיכה מקופת "דקל" - דמי מחלה

 הפקדות והוראות קבע
טופס הפקדה חד פעמית
טופס הוראת קבע


טופסי ביטוח
 טופס הצטרפות להשתלמות פלוס


סוכן/יועץ


 הרשאה חד פעמית לבעלי רישיון לקבלת מידע (נספח א) 
הרשאה מתמשכת לבעלי רישיון לקבלת מידע (נספח ב1) 
הרשאה מתמשכת לבעלי רישיון לקבלת מידע (נספח ב2) 

בקשה לייפוי כח לבעלי רישיון עבור עובדי מעסיק


משיכה
משיכות עד 20 אלף ש"ח
משיכה מקופת גמל
משיכה מקרן השתלמות
טיפול בכספי נפטר (תיקון 190)
 משיכת כספי פיצויים
  

הדפסשלח לחבר
© כל הזכויות שמורות להראל