כניסה לחשבונך
טופס משיכה מקרן השתלמות

טופס משיכה מקרן השתלמות

לפני ביצוע משיכת כספים מקרן השתלמות – תשומת לבך !

 מומלץ לשמור על קרן ההשתלמות שלך. מדובר בחסכון ההוני היחיד המעניק יתרונות מס. 
במקום לבצע משיכה – באפשרותך לקבל הלוואה מהקופה ולשמור על הכספים. בקרן השתלמות
   קיימת אפשרות להלוואת בלון עם החזר חודשי של הריבית בלבד !
במקום משיכה מלאה של הכספים - קיימת אפשרות לביצוע משיכה חודשית בהוראת קבע ישירות
   לחשבון העו"ש שלך. יש לסמן אפשרות (2) בסעיף ג' בטופס.
קיימת אפשרות לביצוע משיכה חלקית לפי בחירתך - יש לסמן אפשרות (1) בסעיף ג' בטופס.
לבירור פרטים נוספים - נציג שירות לקוחות מקצועי בטלפון: *הראל (2735*) מכל טלפון.

הנחיות למילוי בקשה למשיכה

 את הטופס המלא יש לשלוח באמצעות הפקס למספר: 03-7348351.
ניתן לשלוח בדואר לכתובת – הראל גמל בע"מ, ת.ד. 1951 רמת גן, מיקוד:  5211802.
ניתן גם להעביר את הטופס חתום לכתובת המייל:
mfax@harel-ins.co.il

יש להפקיד למלא את כל השדות הרלוונטיים בטופס לפי ההוראות, כולל חתימה של בעל החשבון ותאריך החתימה.
לטופס המשיכה יש לצרף צילום תעודת זהות.
לצורך ביצוע העברה לחשבון העו"ש שלך יש לצרף צילום צ'ק או אישור על ניהול חשבון חתום על ידי הסניף.
התשלום יועבר בהעברה בנקאית לחשבונו של העמית. התשלום יתבצע תוך 4 ימי עסקים מיום קבלת
   הבקשה תקינה ומלאה במשרדי הראל גמל, כפוף להסדר התחיקתי. תשומת לבך כי יום העברת הטפסים
   אינו בא במניין הימים, כמו כן אם מועד קבלת הכספים חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש,
   תשלום ידחה ליום העסקים הרביעי באותו חודש.
במידה ומדובר בעמית ששמו שונה, יש לצרף לבקשת המשיכה ספח תעודת זהות ובו השם הקודם או
   תעודה על שינוי שם.

קישורים
טופס  - בקשת משיכה מקרן השתלמות  
>  הנחיות לבקשת משיכת קרן השתלמות לעמיתים השוהים בחו"ל..

הסבר - משיכת קרן השתלמות שאינה נזילה על בסיס קרן השתלמות נזילה 
הסבר - משיכת קרן השתלמות לצורך השתלמות


____________

הדפסשלח לחבר
© כל הזכויות שמורות להראל