כניסה לחשבונך
חשבון פשוט קחצ"ק - קרן ההשתלמות שלך משתלמת מאוד

                                  חשבון פשוט: קחצ"ק - קרן ההשתלמות שלך משתלמת מאודדמי ניהול ייחודיים
עמיתי קחצ"ק זכאים לדמי ניהול בלעדיים מופחתים.
שמור על התנאים הייחודיים שלך!

+

תשואות- טוב מראה עיניים
תשואות קחצ"ק (בין תשואות קרנות ההשתלמות הנוספות של הראל גמל).

+

מסלול השקעה לבחירתך
בקבוצת הראל קשובים לצורך שלך להתאים את אופי ההשקעה בקרן ההשתלמות שלך בהתאם לאופייך, גילך, צרכיך וההתרחשויות בשוק ההון. על כן העמדנו לרשותך 3 מסלולי השקעה לבחירתך:

מסלול ללא מניות- מסלול סולידי, מחזיק אגרות חוב מסוגים שונים ללא חשיפה למניות.

מסלול כללי- המנוהל בהתאם למדיניות הדירקטוריון והחלטת ועדת ההשקעות. זהו המסלול המסורתי בו מחזיקים מרבית העמיתים בקרן ההשתלמות את כספם.

מסלול מנייתי- מסלול דינאמי המחזיק שיעור גבוה של מניות (מרבית הנכסים מושקעים במניות ו/או בניירות המירים למניות) ומותאם לעמיתים המחפשים אפיק השקעה ספוקולטיבי יחסית.

+

הלוואות בתנאים משופרים*
הראל גמל מעניקה לעמיתי קרנות ההשתלמות בקבוצת הראל הלוואה בריבית פריים על סכום של 50% מכספי הקופה, בעוד התשואות בקרן ממשיכה להצטבר על מלוא הכספים בקופה (100%).

+

תנאים ייחודיים גם לבני זוג
תנאים ייחודיים לבני זוג- באפשרותך לרכז את החיסכון הפנסיוני של משפחתך תחת קורת גג אחת ולצרף את בן/בת הזוג שלך לאחת הקופות או הקרנות שבניהול קבוצת הראל ולקבל דמי ניהול אטרקטיביים.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 = המון שקט נפשי

*אין באמור לעיל משום התחייבות למתן ההלוואה. אישור ההלוואה ותנאיה הינם בכפוף לקריטריונים של החברה ולהוראת הדין. הראל גמל רשאית לשנות את תנאי ההלוואה בכל עת. התנאים המחייבים והמלאים הינם התנאים שיפורטו בהסכם ההלוואה. בכל מקרה של סתירה יגברו תנאי ההסכם.

 

הדפסשלח לחבר
© כל הזכויות שמורות להראל